Practice Round 2 Overall Ranking
Rank By:
FPV Speed
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
1 Takano Kanata 1:02.833 4/1:36.526 21.342 24.132 2 / 9
2 Kaito Yamada 1:05.265 3/1:05.265 20.100 21.755 9 / 9
3 Komatsu Ryoma 1:12.843 4/1:38.038 23.353 24.509 9 / 9
4 Kamizeki Fuga 1:16.607 3/1:16.607 22.463 25.536 8 / 9
5 Ozaki Kyoichi 1:21.271 4/1:48.979 26.366 27.245 3 / 9
6 Inoue Yuji 1:21.721 4/1:49.059 24.034 27.265 8 / 9
7 Masui Takahiro 1:23.834 4/1:55.446 26.887 28.861 7 / 9
8 Tomioka Kouichiro 1:37.437 3/1:37.437 30.680 32.479 2 / 9
9 Monzen Ryota 1:48.889 3/1:48.889 33.413 36.296 4 / 9
10 Inukai Toyonori 1:53.634 3/1:53.634 36.016 37.878 4 / 9
11 Fujiyama Yoshinori 1:57.658 3/1:57.658 33.444 39.219 5 / 9
12 DNS 1 / 9
13 Shiraishi Mai 2/1:32.252 41.501 46.126 6 / 9
14 Kishimoto Takako DNS 6 / 9
15 Nakagawa Eri DNS 6 / 9
16 Ueno Masahiro 1/34.194 34.194 34.194 4 / 9
17 Taguchi Yudai 2/1:14.474 36.476 37.237 2 / 9
18 Tomiya Toshimitsu DNS 7 / 9
19 Koyama Tomohiko 1/24.775 24.775 24.775 9 / 9
20 Kawada Kazuki DNS 3 / 9
21 Yoshida Tetsuo 1/26.876 26.876 26.876 7 / 9
22 Tamura Satoshi DNS 5 / 9
23 Murakami Motoaki DNS 3 / 9
24 Inoue Masayuki 2/1:16.427 34.254 38.214 5 / 9
25 Katou Kazuyuki 2/1:09.720 27.107 34.860 8 / 9
close X