Qualifier Round 1 Overall Ranking
Rank By:
FPV Speed
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Kaito Yamada 4/1:21.512 19.879 1:00.881 20.378 9 / 9
2 Takano Kanata 4/1:44.815 25.785 1:13.914 26.204 2 / 9
3 Komatsu Ryoma 3/1:07.667 22.803 1:07.667 22.556 9 / 9
4 Katou Kazuyuki 3/1:10.471 22.162 1:10.471 23.490 8 / 9
5 Masui Takahiro 3/1:19.940 25.775 1:19.940 26.647 7 / 9
6 Ozaki Kyoichi 3/1:40.991 29.950 1:40.991 33.664 3 / 9
7 Sutou Kouki 3/1:42.283 30.761 1:42.283 34.094 1 / 9
8 Inoue Yuji 3/1:44.765 26.536 1:44.765 34.922 8 / 9
9 Tomioka Kouichiro 3/1:47.568 30.700 1:47.568 35.856 2 / 9
10 Kawada Kazuki 3/1:57.788 29.739 1:27.708 39.263 3 / 9
11 Tomiya Toshimitsu 3/1:59.610 35.474 1:59.610 39.870 7 / 9
12 Arakawa Hajime 2/44.985 22.033 22.492 1 / 9
13 Kamizeki Fuga 2/53.264 22.553 26.632 8 / 9
14 Inukai Toyonori 2/1:06.046 32.853 33.023 4 / 9
15 Monzen Ryota 2/1:07.778 29.329 33.889 4 / 9
16 Taguchi Yudai 2/1:14.465 33.374 37.233 2 / 9
17 Fujiyama Yoshinori 2/1:28.298 30.480 44.149 5 / 9
18 Shiraishi Mai 2/1:33.933 43.713 46.967 6 / 9
19 Kishimoto Takako 2/1:36.817 47.938 48.409 6 / 9
20 Maekawa Tomoaki 2/1:51.411 32.842 55.706 1 / 9
21 Nakagawa Eri 2/2:09.409 50.651 2:09.409 64.705 6 / 9
22 Murakami Motoaki 1/37.688 37.688 37.688 3 / 9
23 Yoshida Tetsuo 1/50.670 50.670 50.670 7 / 9
24 Koyama Tomohiko 1/51.562 51.562 51.562 9 / 9
25 Tamura Satoshi DNS 5 / 9
26 Inoue Masayuki DNS 5 / 9
27 Ueno Masahiro DNS 38.650 4 / 9
close X