Qualifier Round 2 Overall Ranking
Rank By:
FPV Speed
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Kamizeki Fuga 4/1:26.456 20.521 1:03.443 21.614 8 / 9
2 Arakawa Hajime 4/1:37.047 22.563 1:11.692 24.262 1 / 9
3 Masui Takahiro 4/1:46.847 24.595 1:16.727 26.712 7 / 9
4 Takano Kanata 4/1:48.779 25.876 1:19.279 27.195 2 / 9
5 Kawada Kazuki 4/1:51.871 24.464 1:26.466 27.968 3 / 9
6 Sutou Kouki 4/1:55.946 25.005 1:24.665 28.986 1 / 9
7 Koyama Tomohiko 4/1:57.237 25.496 1:24.244 29.309 9 / 9
8 Inoue Yuji 3/1:18.999 25.346 1:18.999 26.333 8 / 9
9 Maekawa Tomoaki 3/1:28.629 28.008 1:28.629 29.543 1 / 9
10 Shiraishi Mai 3/2:01.902 38.849 2:01.902 40.634 6 / 9
11 Katou Kazuyuki 2/47.067 22.433 23.533 8 / 9
12 Fujiyama Yoshinori 2/1:14.254 34.895 37.127 5 / 9
13 Kaito Yamada 1/28.308 28.308 28.308 9 / 9
14 Inukai Toyonori 1/46.577 46.577 46.577 4 / 9
15 Tomiya Toshimitsu 1/49.540 49.540 49.540 7 / 9
16 Murakami Motoaki 1/1:30.741 90.741 90.741 3 / 9
17 Tamura Satoshi DNS 5 / 9
18 Komatsu Ryoma DNS 9 / 9
19 Inoue Masayuki DNS 5 / 9
20 Ozaki Kyoichi DNS 3 / 9
21 Monzen Ryota DNS 4 / 9
22 Tomioka Kouichiro DNS 2 / 9
23 Kishimoto Takako DNS 6 / 9
24 Nakagawa Eri DNS 6 / 9
25 Ueno Masahiro DNS 4 / 9
26 Taguchi Yudai DNS 2 / 9
27 Yoshida Tetsuo DNS 7 / 9
close X