Qualifier Round 3 Overall Ranking
Rank By:
FPV Speed
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Kawada Kazuki 4/1:38.188 23.794 1:13.473 24.547 3 / 10
2 Koyama Tomohiko 4/1:38.548 21.972 1:06.366 24.637 9 / 10
3 Masui Takahiro 4/1:40.080 24.174 1:15.125 25.020 7 / 10
4 Kamizeki Fuga 4/1:43.564 24.204 1:15.876 25.891 8 / 10
5 Tomioka Kouichiro 4/2:07.177 28.369 1:33.363 31.794 2 / 10
6 Kaito Yamada 3/1:03.643 20.611 1:03.643 21.214 9 / 10
7 Komatsu Ryoma 3/1:14.614 22.032 1:14.614 24.871 9 / 10
8 Takano Kanata 3/1:23.964 23.954 1:23.964 27.988 10 / 10
9 Yoshida Tetsuo 3/1:35.035 24.585 1:35.035 31.678 7 / 10
10 Inukai Toyonori 3/1:36.597 27.227 1:36.597 32.199 4 / 10
11 Ozaki Kyoichi 3/1:36.857 25.676 1:36.857 32.286 3 / 10
12 Maekawa Tomoaki 3/1:37.177 27.428 1:37.177 32.392 1 / 10
13 Monzen Ryota 3/1:43.473 31.531 1:43.473 34.491 4 / 10
14 Shiraishi Mai 3/2:06.687 36.747 2:06.687 42.229 6 / 10
15 Sutou Kouki 2/47.418 22.993 23.709 1 / 10
16 Yokota Atsushi 2/50.090 25.045 10 / 10
17 Arakawa Hajime 2/50.721 21.602 25.360 1 / 10
18 Murakami Motoaki 2/1:01.341 28.858 30.670 3 / 10
19 Fujiyama Yoshinori 2/1:07.768 30.561 33.884 5 / 10
20 Taguchi Yudai 2/1:17.978 33.894 38.989 2 / 10
21 Tamura Satoshi DNS 5 / 10
22 Inoue Masayuki DNS 5 / 10
23 Katou Kazuyuki DNS 8 / 10
24 Kishimoto Takako DNS 6 / 10
25 Inoue Yuji DNS 8 / 10
26 Takano Kanata DNS 2 / 10
27 Nakagawa Eri DNS 6 / 10
28 Ueno Masahiro DNS 4 / 10
29 Tomiya Toshimitsu DNS 7 / 10
close X